1) Vyšetření na vlastní žádost

               - vstupní prohlídka do zaměstnání – neregistrovaný pac.                                         500Kč

               - vstupní prohlídka do zaměstnání – registrovaný pac.                                             400Kč

               -  periodická prohlídka do zaměstnání                                                                      350Kč

               - vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, svářečský průkaz atd.                    500Kč

               - zdravotní/potravinářský průkaz                                                                              500Kč

2) Vyšetření před placenou operací                                                                                      500Kč

     (EKG, RTG a základní laboratorní vyšetření budou hrazena samostatně

      v zařízení, kde byla provedena)

3) Vyšetření k návrhu na lázně pro samoplátce                                                                  400Kč

4) Výpis z dokumentace na žádost pacienta, žádost do domova seniorů                          300Kč

5) Zpráva pro pojišťovnu (úrazy apod.)                                                                              300Kč

6) Vyšetření řidiče k prodloužení ŘP                                                                                    250Kč

7) Vyšetření k přihlášce na školu                                                                                          200Kč

8) Administrativní úkon (á 10 min.)                                                                                      150Kč

9) Potvrzení na školu v přírodě, letní tábor                                                                         150Kč

10) Vyžádaná konzultace lékaře mimo prac. dobu (á 10 min.)                                           250Kč

11) Vlastní aplikace očkovací látky mimo povinná očkování                                             200Kč

     (očkovací látka bude účtována samostatně)

12) Kopie zprávy (jedna strana)                                                                                                  5Kč