Preventivní prohlídka se u praktického lékaře pro dospělé provádí každé 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců.

Její obsah je pevně ukotven ve vyhlášce o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakmile se dostavíte na preventivní prohlídku, bude následovat:

1) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetu, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění

2) kontrola očkování

3) kompletní fyzikální vyšetření, především:

  • změření krevního tlaku
  • zjištění indexu tělesné hmotnosti
  • orientační vyšetření zraku a sluchu
  • onkologickou prevenci
  • vyšetření moči diagnostickým papírkem kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v daných termínech provedeny, jejich zajištění.

Dále máte nárok na:


1) každé 2 roky na orientační vyšetření moči papírkem

2) v 18 a ve 30, 40, 50 a 60 letech se vyšetřuje koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi. 

3) v 18 a ve 30, 40 a poté každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) 

4) pro ženy od 45 let každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření, včetně poučení o samovyšetření 

5) ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG

6) od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS, popř. od 55 let jednou za 10 let endoskopické vyšetření střev

7) od 50 let každé 4 roky vyšetření funkce ledvin u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi


Po zjištění jakéhokoliv zdravotního problému se vyšetření rozšíří o další nezbytné diagnostické, popř. laboratorní metody.


Můžete kouknout na web VZP: https://www.vzp.cz/pojistenci/prevence/preventivni-prohlidky


Více Vám bohužel Vaše zdravotní pojišťovna nehradí.

Jakákoliv nadstandardní vyšetření si může zájemce uhraditze svého, není problém po předchozí domluvě stanovit jejich přesnou cenu.