111         Všeobecná zdravotní pojišťovna

201         Vojenská zdravotní pojišťovna

205         Průmyslová zdravotní pojišťovna

207         Oborová zdravotní pojišťovna

211         Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213         Revírní bratrská pokladna