Vyšetření na vlastní žádost

Vstupní prohlídka do zaměstnání 600 Kč
Periodická prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, svářečský průkaz atd. 600 Kč
Zdravotní/potravinářský průkaz 500 Kč

Další úkony

Vyšetření před placenou operací  (EKG, RTG a základní laboratorní vyšetření budou hrazena samostatně v zařízení, kde byla provedena) 600 Kč
Vyšetření k návrhu na lázně pro samoplátce 400 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta, žádost do domova seniorů 350 Kč
Zpráva pro pojišťovnu (úrazy apod.) 400 Kč
Vyšetření řidiče k prodloužení ŘP 400 Kč
Vyšetření k přihlášce na školu 300 Kč
Administrativní úkon (á 10 min.) 200 Kč
Potvrzení na školu v přírodě, letní tábor 300 Kč
Vyžádaná konzultace lékaře mimo prac. dobu (á 10 min.) 250 Kč
Aplikace očkovací látky mimo povinná očkování (očkovací látka bude účtována samostatně) 200 Kč
Kopie zprávy (jedna strana) 10 Kč