Vyšetření na vlastní žádost

Vstupní prohlídka do zaměstnání 700 Kč
Periodická prohlídka do zaměstnání 500 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, svářečský průkaz atd. 700 Kč

Další úkony

Vyšetření před placenou operací  (EKG, RTG a základní laboratorní vyšetření budou hrazena samostatně v zařízení, kde byla provedena) 800 Kč
Vyšetření k návrhu na lázně pro samoplátce 500 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta, žádost do domova seniorů 450 Kč
Zpráva pro pojišťovnu (úrazy apod.) 500 Kč
Vyšetření řidiče k prodloužení ŘP 500 Kč
Vyšetření k přihlášce na školu 300 Kč
Administrativní úkon (á 10 min.) 200 Kč
Potvrzení na školu v přírodě, letní tábor 300 Kč
Vyžádaná konzultace lékaře mimo prac. dobu (á 10 min.) 250 Kč
Aplikace očkovací látky mimo povinná očkování (očkovací látka bude účtována samostatně) 300 Kč
Kopie zprávy (jedna strana) 10 Kč