111         Všeobecná zdravotní pojišťovna

201        Vojenská zdravotní pojišťovna

205        Průmyslová zdravotní pojišťovna

207        Oborová zdravotní pojišťovna

211         Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213         Revírní bratrská pokladna