Preventivní prohlídka se u praktického lékaře pro dospělé provádí každé 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců.

Její obsah je pevně ukotven ve vyhlášce o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakmile se dostavíte na preventivní prohlídku, bude následovat:

1) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika. V rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetu, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění

2) kontrola očkování

3) kompletní fyzikální vyšetření – především:

  • změření krevního tlaku
  • zjištění indexu tělesné hmotnosti
  • orientační vyšetření zraku a sluchu
  • onkologickou prevenci
  • vyšetření moči diagnostickým papírkem kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v daných termínech provedeny, jejich zajištění.

 

Dále máte nárok na:

1) každé 2 roky na orientační vyšetření moči papírkem

2) v 18 a ve 30, 40, 50 a 60 letech se vyšetřuje koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi.

3) v 18 a ve 30, 40 a poté každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)

4) pro ženy od 45 let každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření, včetně poučení o samovyšetření

5) ve 40 letech a dále každé čtyři roky vyšetření EKG

6) od 50 do 55 let jednou za rok, od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS, popř. od 50 let jednou za 10 let endoskopické vyšetření střev

7) od 50 let každé 4 roky vyšetření funkce ledvin u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi

Po zjištění jakéhokoliv zdravotního problému se vyšetření rozšíří o další nezbytné diagnostické, popř. laboratorní metody.

Můžete kouknout na web VZP.

Více Vám bohužel Vaše zdravotní pojišťovna nehradí.

Jakákoliv nadstandardní vyšetření si může zájemce uhradit ze svého, není problém po předchozí domluvě stanovit jejich přesnou cenu.